Phân phối cung cấp sàn gỗ Sensa

Sensa được phân phối và bán lẻ ở thị trường Việt Nam được bàn giao công nghệ thi công lắp đặt và phần phối cho nhiều đại lý cung cấp cùng lĩnh vực.

Sàn gỗ Sensa phát triển theo xu hướng phong cách người dùng với nhiều quy cách sản phẩm thích nghi với thị trường sàn gỗ toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Phân phối cung cấp sàn gỗ Sensa

Sàn gỗ Sensa được sản xuất từ nguyên liệu gỗ tự nhiên 100% không làm mất đi tính chất đặc trưng của gỗ.Theo công nghệ tiên tiến tại Đức.Xuất khẩu và phân phối đi toàn thế giới.

Sản phẩm sàn gỗ Sensa sau khi qua chế biến và kiểm định chất lượng duy nhất tại Đức:

AkSENSA FLOORING
A brand of Akzenta Vertriebs GmbH
Akzenta Vertriebs GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18-20
D-56759 Kaisersesch
Telefon (+49) 26 53 980 - 0
Telefax (+49) 26 53 980 - 700

Được đóng thùng bọc Seal xuất khẩu giao nhận tới khách hàng được đảm bảo.Thỏa thuận điều kiên bảo hành theo phiếu bảo hành cung cấp và đội thị công theo công nghệ kĩ thuật lắp đặt tiêu chuẩn của sàn gỗ Sensa.

Sensa được phân phối và bán lẻ ở thị trường Việt Nam được bàn giao công nghệ thi công lắp đặt và phần phối cho nhiều đại lý cung cấp cùng lĩnh vực.